odgrywanie plików mp3 bezpośrednio w konsoli


pliki otwieramy wg schematu:


możemy także utworzyć playlistę na podstawie plików o rozszerzeniu .mp3 w danym folderze


i następnie ją otworzyć:


aby włączyć odtwarzanie w trybie losującym z możliwością sterowania:


następnie pauzowanie utworu wykonujemy poprzez:


wznowienie:


następny utwór: