po przeprowadzeniu skanowania pod Windows nie można podmountować partycji NTFS

Podczas próby dostępu do partycji NTFS pojawia się komunikat typu:


Aby poprawić ten błąd wywołaj komendę:


Oczywiście w razie obawy przed utratą danych najlepiej pod Windows wykonać kopię bezpieczeństwa plików