Podgląd pliku tekstowego w konsoli i kontynuowanie wprowadzania komend w konsoli

Powiedzmy, że chcemy podglądnąć hasło do bazy danych w pliku tekstowym aby następnie użyć je w komendzie np. zrzutu bazy. Dla przykładu w witrynie opartej o WordPress. Jednak chcemy aby ono dalej było widoczne na ekranie podczas pisania komend.

W tym celu najlepiej użyć komendy sed z określonym zakresem linii do wyświetlenia:


Oczywiście to tylko przykład. W ten sam sposób możemy podglądać inne pliki tekstowe np. pliki konfiguracyjne lub wsadowe itp.