PrestaShop 1.6 – uprawnienia plików

Komenda do szybkiego nadania odp. uprawnień plikom w sklepie opartym o to oprogramowanie: