problem z programem Thunderbird: „Thunderbird is already running, but is not responding.”

Niekiedy przy uruchomianiu programu pocztowego Thunderbird natrafiamy na problem:

Thunderbird is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing Thunderbird process, or restart your system.

Oznacza to nic innego jak to, że w tle jest już uruchomiony proces tego programu. Dzieje się tak gdy zbyt „łapczywie” włączamy ten program pocztowy (także, gdy wcześniej uruchomiony program wyłączyliśmy i nagle znowu włączamy). W tej sytuacji musimy usunąć wszystkie dotychczas uruchomione procesy:


Następnie program powinien się włączyć bez problemów.

Pisaliśmy już o podobnym problemie w przypadku Mozilla Firefox.