przeformatowanie bazy danych MYSQL w pliku SQL aby była czytelniejsza

Jeśli korzystamy np. z MySQL i wyexportujemy w konsoli taką bazę danych do pliku SQL np. przy pomocy komendy mysqldump (opisywaliśmy to tutaj: https://linuxporady.pl/zrzut-bazy-danych-mysql-do-pliku-sql/) to uzyskamy zbity plik tekstowy. Tzn. kolejne wartości w tabelach będą ułożone obok siebie przez co plik jest bardzo nieczytelny. Dla przykładu:


Szczególnie będzie to widoczne w obszernych tabelach z dużą ilością kolumn. Wówczas odczyt takiego pliku jest bardzo uporczywy.

O wiele łatwiej będzie się czytać taki plik w momencie gdy każdy nowy wiersz tabeli będzie w nowej linii.

Przeformatować taki plik możemy wprost z konsoli tą komendą:


Wtedy nasz plik bęðzie miał postać:


Poprzez tą komendę wstawiamy nową linię przed każdym nawiasem.