Sposób na instalację Dropbox na Raspberry PI

Niestety nie sprawdzony jeszcze, ale poniekąd rozwiązuje problem z architekturą na Mailince:

https://electronza.com/exagear-desktop-x86-apps-raspberry-pi/