Sposób na nagranie dźwięku w Linuksie – jak nagrać dźwięk w Linux ?

Możemy się tu posłużyć programami Audacity albo innymi „kombajnami” do edycji dźwięku, jednak jeśli potrzebujemy niewielkiego programu z ograniczoną ilością ustawień idealny tutaj będzie pakiet audio-recorder.

Aby go zainstalować wywołaj:


Domyślnie nagrane pliki dźwiękowe składowane będą w folderze:


Informuje o tym komunikat:


W zależności od Twojej dystrybucji może być to folder „Dźwięk” albo „Muzyka”.

Program wywołujemy albo z konsoli:


Albo poprzez pozycję „Aplikacja do nagrywania dźwięku” z panelu programów.

Program prezentuje się w następujący sposób:

audio-recorder – darmowy program do nagrywania dźwięku w Linux

Jak widać już z jego poziomu możemy zdefiniować źródło nagrywanego dźwięku oraz docelowy format.

Pomocne może być także użycie programu:


Podczas jednoczesnego nagrywania celem odpowiedniej konfiguracji źródła.

Więcej informacji:

mikser dźwięku w Lubuntu [aktualizacja]

grafika: genchi.info