Sprawdzanie czy któreś pliki w danym folderze (i podfolderach) zostały zmienione lub podmienione

W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba upewnienia się czy pliki które znajdują się w danej lokalizacji są tymi plikami którymi mają być. Najprościej rzecz ujmując.

Może to posłużyć weryfikacji np. plików DOCX z dokumentami umów (czy nikt nie wprowadził nieustalonych zmian w zapisie umów), sprawdzeniu czy pliki nie mają wirusów albo czy pliki strony internetowej nie mają złośliwego kodu. Potrzeby mogą być różne..

Skorzystać tutaj można z systemu kontroli wersji – np. Subversion (SVN). Poświęciliśmy mu dość sporo artykułów na naszym serwisie.

Jednak jest metoda znacznie szybsza i sprytniejsza 🙂 Dodatkowo nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania i można to zrobić jedynie w konsoli Linuxa.

Posłużymy się tutaj sumą kontrolną pliku – MD5.

Już poruszaliśmy to zagadnienie na naszym serwisie:

[LIFEHACK] Jak w linux sprawdzić sumę kontrolną MD5 dowolnego pliku?

Najpierw musimy „zapisać” stan początkowy z przed modyfikacji. Będzie on zapisany w 1 pliku tekstowym, który możemy np. wysłać na e-mail albo zapisać na pendrive. Na podstawie tego pliku tekstowego będziemy potem porównywać czy nic się w danych plikach nie zmieniło. Czyli musimy mieć potem dostęp do tego pliku aby przeprowadzić weryfikację.

Wejdź do folderu gdzie znajduje się lista plików do (późniejszego) porównania i wpisz:


Otrzymasz w ten sposób listę plików i odpowiadające im sumy kontrolne.

Przykład zawartości dla listy plików z CMS WordPress:


W przyszłości jeśli będziesz chciał/chciała zweryfikować czy nic się nie zmieniło musisz się tym plikiem posłużyć poprzez komendę:


Listing po pomyślnej weryfikacji:


Listing pokazujący, że w jednym pliku coś się zmieniło:


I tu może się zapalić dla Ciebie czerwona lampka – „wiedz, że coś się dzieje” 🙂

Powyższe komendy mają zastosowanie jedynie do plików z danego folderu. Jeśli chcesz zagłębić się we wszystkie podfoldery uruchom:


 

grafika: alphacoders.com