SVN oczyszczenie kopii roboczej ze wszelkich zmian i nowych plików

Jeśli dokonaliśmy w naszej kopii roboczej jakiś zmian i chcemy je wszystkie cofnąć, a nowo powstałe pliki zupełnie usunąć stosujemy komendę:


Następnie:


Upewniamy się że nic nie zostało:


Uwaga! Wykonanie powyższych komend bezpowrotnie usuwa poczynione wcześniej zmiany i nie da się ich przywrócić!