szybka zamiana mp3 na WAV

Aby wykonać to zadanie wystarczy komenda w konsoli:


W tym celu należy zainstalować wymagane oprogramowanie: