[LIVEHACK] Ubuntu 19.10 – przesuwanie okien z klawiszem ALT

Jak w Ubuntu 19.10 przywrócić funkcję przesuwania okien przy pomocy lewego alta i lewego przycisku myszki ?
Więcej…