jak podjaśnić ekran w linuksie? – wystarczy konsola!

Poprzez wbudowaną komendę xgamma. Przykłądy użycia:

Działa na wszystkim, włącznie z filmem w mplayerze, więc jak ogłądasz zbyt przyciemny film – jedną komendą ustawisz 😉
Więcej…