jak skopiować lub przenieść plik z nawiasem w nazwie

Czasem jest tak, że w konsoli chcemy przenieś, usunąć lub skopiować plik z nawiasem lub spacją (białym znakiem) w nazwie. W tym celu musimy poprzedzić taki znak ukośnikiem:

Czyli np. jak kopiujemy plik o naziwie:

Musimy w konsoli wprowadzić:

(Wskazówka – wpisanie w docelowym folderze samej kropki jak na powyższym przykładzie powoduje […]
Więcej…