wypakowanie plików z archiwum TAR do konkretnej lokalizacji

jak wiemy “łatwa” 🙂 w zapamiętaniu komenda do rozpakowywania plików *.tar.gz to:

natomiast plików *.tar (bez kompresji zip):

domyślnie rozpakowuje ona plik tam gdzie znajduje się archiwum. Jeżeli chcemy rozpakować go gdziekolwiek indziej podajemy tę komendę z następującym argumentem:

czyli np.

🙂
Więcej…