czyszczenie folderów w kopii roboczej z plików svn (subversion)

Chodzi o foldery o nazwie

O ile od wersji 1.7 jest tylko jeden folder w katalogu głównym kopii roboczej – we wcześniejszych wersjach każdy folder posiada ten podfolder. Aby pozbyć się ich wszystkich wystarczy:

lub krócej:

 
Więcej…