[LIFEHACK] Ubuntu 22.04 – jak dodać (wszędzie) kolumnę z typem pliku w przeglądarce zasobów (Nautilus)

Oczywiście możemy dodać wybraną komendę w danym folderze poprzez opcję „Visible columns„:

Pojawi się:

Następnie wybieramy dane kolumny np. Typ pliku:

I to zadziała. Kolumna się pojawi. Jednak tylko w danym folderze. Po przejściu do innej lokalizacji jej nie będzie…

Jak to zrobić „globalnie” we wszystkich folderach?

Musimy doinstalować dodatkowe oprogramowanie:


Następnie wywołaj komendę:


Pojawi się okno tego programu do konfiguracji:

Przejdź pod lokalizację:


Zachowaj.. ostrożność w grzebaniu w innych (niż tu przedstawiono) ustawieniach, które oferuje ten program 🙂

Wyłącz opcję „Use default value

i w polu tekstowym podaj:


Zastosuj zmiany i zmiany powinny być widoczne.

Ewentualnie (jak nie widzisz zmian!) może być konieczne przeładowanie sesji (wyloguj się i zaloguj) albo usuń folder:

Analogicznie możemy dodawać inne kolumny (np. datą utworzenia pliku) w ten sposób wg naszych upodobań:)

grafika: wallpapercave.com