[LIFEHACK] unzip – rozpakowanie pliku zip w określone miejsce za pomocą konsoli

Służy do tego parametr:


Czyli np.

rozpakowujemy plik archiwum.zip na pulpit:


Albo w określoną ścieżę:


Lub też w folder obok archiwum: