wgranie bazy danych MySQL poprzez konsolę z pliku tekstowego .sql

Jest to odwrotny proces do tego opisanego w artykule zrzut bazy danych mysql do pliku .sql


Uwaga! Komenda permanentnie napisze bazę danych i nie można cofnąć tej operacji!