Wyświetlenie danej linijki kodu w bardzo dużym pliku tekstowym


Gdzie 37340107 to numer linii