jak wyłączyć komputer po określonym czasie? np. po godzinie?

Jeśli chcemy wyłączyć komputer o określonej porze stosujemy komendę shutdown.

Na początek logujemy się jako root aby wyłączyć komputer nawet jeśli są uruchomione procesy przez roota które by to blokowały:

Następnie stosujemy komendę wg wzorca:

Czyli jak chcemy aby to wystąpiło po godzinie:

Taki terminal należy zostawić niezamknięty. Oczywiście komputer wyłączy się bez względu czy zapisano dane w otwartych programach czy też nie. Zatem należy korzystać z tego polecenia z rozwagą 🙂