zmniejszenie rozmiaru filmu mp4 o 50%

Wykonamy to komendą: