backup bazy PostgreSQL do wersji skompresowanej


nalezy uwzględnić dodatkowy parametr jak połączenie idzie po TCP: