włączenie trybu mod_rewrite w apache serwer

Ten tryb umożliwia nam np. włączenie tzw. przyjaznych linków na serwerze apache.
Wywołujemy jako root następującą komendę:


Następnie przeładowujemy serwer: