backup / kopia bezpieczeństwa wszystkich baz mysql z danego serwera

Jeśli mamy dużo baz na jednym serwerze – po co tworzyć kopię każdej z nich jak można wszystkie

Tworzenie pliku kopii:


Oczywiście aby zrobić to jako root lub inny użytkownik dodajemy flagę:


Natomiast jak nie chcemy kompresować pliku zrzutu wpisujemy po prostu:


Przywrócenie baz z takiego pliku to: