zrzut bazy danych mysql do pliku .sql

Wystarczy 1 komenda:

Np:

 
Więcej…

 

backup / kopia bezpieczeństwa wszystkich baz mysql z danego serwera

Jeśli mamy dużo baz na jednym serwerze – po co tworzyć kopię każdej z nich jak można wszystkie Tworzenie pliku kopii:

Oczywiście aby zrobić to jako root lub inny użytkownik dodajemy flagę:

Natomiast jak nie chcemy kompresować pliku zrzutu wpisujemy po prostu:

Przywrócenie baz z takiego pliku to:

 
Więcej…