MySQL – szybkie klonowanie bardzo dużej bazy danych na przykładzie bazy danych skryptu PrestaShop (2 metody)

Metody na kompletne skopiowanie bazy danych MySQL o bardzo dużym rozmiarze.
Więcej…

 

Zrzut bazy danych MySQL – każda tabela do osobnego pliku tesktowego

Uruchamiamy w konsoli:

 
Więcej…