Zrzut wszystkich baz danych MySQL – każda do osobnego pliku


Gdzie USER i PASS to nazwa i hasło użytkownika. Najlepiej root, albo takiego, który ma dostęp do każdej bazy.