Podłączenie się pod proces (screen) na innym komputerze

Powiedzmy, że na innym komputerze mamy uruchomiony w tle proces. Jest on trzymany w sesji screen. Opisywaliśmy to w innym artykule: uruchomienie programu w tle i zamknięcie konsoli

Możemy się pod niego podłączyć jeśli mamy kontakt SSL z tym komputerem: