MySQL – wykonanie zrzutu (dump) bazy danych z pominięciem określonych tabel.

Konstrukcja wykonywania zrzutu (kopii) bazy danych w konsoli był przez nas opisywany.

Jednak co w przypadku, jeśli chcemy w celach szybkości pominąć określone tabele – np. nadmiarowe dane związane z logami albo statystykami?

Nic trudnego, wystarczy zastosować określoną flagę. Dla przykładu, aby pominąć tabelę o nazwie:


Użyj:


Jeśli chcemy pominąć więcej niż jedną tabelę zastosuj: