Jak nagrać na płycie DVD / CD dane z pliku img ?

Plik img jest to surowy obraz dysku, np wykonany przez program dd.

Jednak co w sytuacji, jeśli chcemy nagrać taki plik na płycie DVD.

Najłatwiej będzie po prostu przekonwertować plik .img do formatu .iso i nagranie go jednym z popularnych programów do nagrywania pod Linux.

Można to zrobić za pomocą różnych programów:

Iso9660 Analyzer Tool v0.1.3 by Salvatore Santagati


ccd2iso


Następnie nagraj wygenerowany plik np. w K3b:grafika: pxhere.com