Zrzut bazy danych MySQL – każda tabela do osobnego pliku tesktowego

Uruchamiamy w konsoli: