problem z aktywowaniem vhosta poprzez polecenie a2ensite

Podczas próby aktywowania vhosta poprzez polecenie


pojawia się enigmatyczny problem:


Rozwiązać go można poprzez reinstalację bibliotek Perla: