darmowy system do skanowania bezpieczeństwa serwera

Instalujemy pakiet:


Uruchamiamy skaner: