problem z zalogowaniem się na Raspberry PI poprzez konsolę

Mimo, że znamy IP Raspberry w LAN i próbujemy się połączyć przez SSH natrafiamy na problem:


Analogicznie – z samego urządzenia Raspberry – też nie możemy się połączyć na jego IP.

Przeinstalujmy najpierw SSL na malince:


Wywołajmy komendę:


Jeżeli SSH jest wyłączone – włączmy to:


Teraz na komputerze na którym mieliśmy problem z zalogowaniem spróbujmy się ponownie zalogować.

Uwaga, aby mieć pewność, że IP z Raspberry się nie zmieniło – sprawdźmy je poprzez:


Jeśli zalogowanie się udało – musimy mieć pewność, że po restarcie malinka włącza domyślnie SSH na starcie.

Dla testu zróbmy restart na Raspberry:


Spróbujmy się zalogować. Jeśli się nie udało – na malince dodajmy SSH do autostartu systemu:


Jeśli mimo tych czynności nadal jest problem z zalogowaniem możliwe, że trzeba usunąć stare klucze publiczne dla aktualnego IP Raspberry:


Ewentualnie możliwe, że nasz router wymaga restartu / restetu aby przyznać nowe IP dla urządzeń.