problem z zalogowaniem się na Raspberry PI poprzez konsolę

Mimo, że znamy IP Raspberry w LAN i próbujemy się połączyć przez SSH natrafiamy na problem:

Analogicznie – z samego urządzenia Raspberry – też nie możemy się połączyć na jego IP. Przeinstalujmy najpierw SSL na malince:

Wywołajmy komendę:

Jeżeli SSH jest wyłączone – włączmy to:

Teraz na komputerze na którym mieliśmy […]
Więcej…

 

skanowanie sieci LAN pod kątem podłączonych urządzeń

Instalujemy wymagane oprogramowanie:

Wykonujemy następnie komendę:

Jej rezultatem jest lista podłączonych urządzeń. Możemy też wybrać inną sieć np:

Jaki zakres IP mamy w sieci lan sprawdzimy poprzez komendę:

 
Więcej…

 

zdalne sterowanie komputerem z instalacją Linux Live CD

Poniżej krótki poradnik jak podłączyć się zdalnie poprzez SSH do komputera na którym uruchomiony jest system Live CD. Założenie jest takie, że komputer jest podłączony do sieci lokalnej poprzez WiFi lub kabel Ethernet. Kwestię połączenia go z siecią pomijamy. Instalacja SSH – aby umożliwić zalogowanie się na ten komputer przez sieć lokalną:

Użytkownik. Na […]
Więcej…

 

zmiana adresu MAC karty sieciowej

Na początku wyłączamy dany interface karty sieciowej. Gdzie eth0 to nasza karta:

Na marginesie, aby sprawdzić jaki interface ma nasza karta (np. wifi) wpisujemy samo:

Następnie wprowadzamy nowy adres karty sieciowej w podanym formacie (możliwe są tylko cyfry i litery)

Następnie włączamy dany interface

 
Więcej…