zdalne sterowanie komputerem z instalacją Linux Live CD

Poniżej krótki poradnik jak podłączyć się zdalnie poprzez SSH do komputera na którym uruchomiony jest system Live CD.

Założenie jest takie, że komputer jest podłączony do sieci lokalnej poprzez WiFi lub kabel Ethernet. Kwestię połączenia go z siecią pomijamy.

Instalacja SSH – aby umożliwić zalogowanie się na ten komputer przez sieć lokalną:


Użytkownik. Na starcie (np. w przypadku Ubuntu Live CD – np. z pendrive) nie mamy wydzielonego użytkownika. Tzn jest użytkownik ubuntu – ale nie jest to standardowy użytkownik (umożliwia np. przełączenie na root bez logowania) i lepiej do tego celu po prostu utworzyć nowego. Dodajmy go i nazwijmy go „tymczasowy”:


Musimy dodać go następnie do użytkownków, którzy mogą przełączyć się na root. Ułatwi nam to np. instalację niezbędnego oprogramowania np. Midnight Commander


Następnie musimy poznać IP naszej maszyny w sieci lokalnej:


Do komputera łączymy się poprzez komendę (z innej maszyny w tej samej sieci):


Gdzie XXX.XXX.XXX.XXX to adres IP komputera na którym włączony jest system Live CD.

Do przesyłania plików pomiędzy komputerami pomocne może być podmountowanie zasobów pomiędzy komputerami poprzez sshfs. Opisywaliśmy to w tym artykule: podmountowanie (przez ssh ) zasobów serwera jako dysku twardego. Wtedy przesyłanie pomiędzy maszynami możemy wykonać np. poprzez mc (Midnight Commander) uruchamiając go z poziomu konsoli na jednym lub drugim komputerze.