skanowanie sieci LAN pod kątem podłączonych urządzeń

Instalujemy wymagane oprogramowanie:


Wykonujemy następnie komendę:


Jej rezultatem jest lista podłączonych urządzeń. Możemy też wybrać inną sieć np:


Jaki zakres IP mamy w sieci lan sprawdzimy poprzez komendę: