znalezienie IP Raspberry PI w sieci lokalnej

w tym celu należy użyć komendy:


Następnie próbować wszystkie hosty oznaczone jako UP. np: