edytor wideo pod ubuntu – instalacja avidemux

Dodajemy do pliku:


Na końcu


następnie komendy:


Następnie w menu narzędziowym uruchamiamy program: