przycinanie wideo w konsoli

wystarczy nam do tego program ffmpeg


Następnie używamy komenty:


gdzie pierwsze oznaczenie czasu to start obcinanego momentu a 00:01:50 – jego długość (1 minuta, 50 sekund)

Alternatywna komenda:

Oczywiście można tutaj zamiast formatu plik-oryginalny.mp4 użyć innego formatu np. plik-oryginalny.mov