find – znalezienie w określonych plikach wystąpień z zadanej listy

Powiedzmy że mamy do znalezienia w tylko plikach tekstowych wystąpienia z następującej listy:


Użyjemy do tego komendy:


Możemy też wypisać znaleziska do pliku: