instalacja php 5.6 pod Ubuntu 16.04

Domyślnie w tym wydaniu Ubuntu mamy już PHP w wersji 7. Pociąga to za sobą konsekwencję odpowiedniego dostosowania kodu naszych aplikacji do tej wersji. Nie zawsze jest to łatwe w wykonaniu. Możemy na szybkości aktywować z kolei starszą wersję PHP (5.6) i w razie konieczności ją włączyć.

Instalujemy po kolei:


Dodajemy odpowiednie repozytorium


Przełączanie pomiędzy wersjami:

Obniżanie wersji PHP:


Podwyższanie wersji PHP:


Zmiany pociągają ze sobą konsekwencje modyfikacji systemu i mogą w związku z tym wyniknąć nieplanowane błędy. Przypominamy o naszej regułce 😉