Ubuntu Linux – sprawdzenie wersji w konsoli

Aby to zrobić wystarczy wywołać komendę: