Instalowanie programu w konsoli za pomocą pliku .deb i późniejsze usuwanie

Instalacja:


Następnie podczas instalacji pojawia się nazwa pakietu, który zostanie zainstalowany:


Do usunięcia już nie potrzebujemy pliku .deb. Wystarczy, że zanotujemy nazwę tego pakietu. (Ewentualnie zachowajmy plik .deb, ponówmy instalację – aby ponownie wyświetlić nazwę tego pakietu)

Usuwanie: