Jak odtwarzać film YouTube (tylko dźwięk) w konsoli?

Instalujemy odpowiednie oprogramowanie:


Film odtwarzamy poprzez komendę:


Czyli np.