jak połączyć kilka plików mp3 w jeden 1 komendą?

Używamy komendy: