znalezienie plików i ich spakowanie z zachowaniem struktury katalogów

komendę podzielimy na etapy.

najpierw znajdujemy pliki (wszystkie pliki PHP):


następnie pakujemy je:


W ten sposób mamy w archiwum tylko znalezione pliki bez względu na ilość zagłębień folderów