jak rozpakować w terminalu plik z rozszerzeniem .bz2 ?

Wystarczy krótka komenda:


Dodanie tego parametru usuwa archiwum pozostawiając rozpakowany plik: