masowa zmiana nazw plików – usunięcie polskich znaków diakrytycznych i spacji

Tutaj dla wszystkich plików z rozszerzeniem .jpg w danym folderze:


źródło: http://blog.tobiasz.org/2012/01/03/linux-masowa-zamiana-polskich-znakow-w-plikach/